RSS Feed

Nordia 2015

Välkommen till Asiensamlarnas hemsida

Vi är en förening för samlare av Kina, Japan, Tibet med flera länder.
Vi har inga fasta mötestider utan träffas efter att "Kallelse" har skickats ut.

OBS Detta är en temporär sida, eftersom driftsättningen av vår nya hemsida blivit försenad pga av tekniska problem!